Barns medvirkning

Barna skal kunne påvirke og medvirke i hverdagen. De skal oppleve at behov og uttrykk blir tatt på alvor. Vi mener at de voksne lar barna være medvirkende når de blir lyttet til, tatt med på råd, bestemme ting de faktisk klarer å bestemme selv, når de voksne er anerkjennende i kommunikasjonen med barna og når de er med og vurderer. De eldste barna kan man stille spørsmål for å få svar på om det vi gjør er morsomt? Interessant? Eller om de synes ting er kjedelig og lite spennende. De små barna skal også være medvirkende. Det krever at personalet kjenner barnet godt, kan lese signaler og kjenne til reaksjonsmønstre hos det enkelte barn.